The Counter...

Thursday, November 24, 2011

எனக்கு பிடித்த பாடல்


திரைப்படம்         :   மயக்கம் என்ன?
பாடலாசிரியர்    :   செல்வராகவன், தனுஷ்


என்னென்ன செய்தோம் இங்கு
  இதுவரை வாழ்விலே...
எங்கெங்கு போனோம் வந்தோம்
  விதி என்னும் பேரிலே...
காணாத துயரம் கண்ணிலே
   ஓயாத சலனம் நெஞ்சிலே...

இறைவா.....!

சில நேரம் எண்ணியதுண்டு...
   உன்னை தேடி வந்ததமுண்டு...
சன்னதியில் சனனம் வெல்லுமா..?

இறைவா.....!

அன்பான புன்னகை செய்வாய்
   அழகான பார்வையில் கொல்வாய்
நீயென்பது நானல்லவா
   விடை சொல்கிறாய்
கல்லாக இருப்பவன் நீயா
   கண்ணீரை துடைப்பவன் பொய்யா
உள்நெஞ்சிலே உனை வாங்கினால்
   கரை சேர்க்கிறாய்...


வாழ்க்கையின் பொருள்தான் என்ன
   வாழ்ந்துதான் பார்த்தால் என்ன
கதை சொல்கிறாய்
   பயம் கொள்கிறாய்
காலை சூரியனின் ஆதிக்கமா
   பாடும் பறவைகளும் போதிக்குமா
காலை சூரியனின் ஆதிக்கமா
   பாடும் பறவைகளும் போதிக்குமா
உனது அரசாங்கம் பெருங்காடு
   உலகம் அதிலே ஒரு சிறு கூடு
உன்னை அணைத்துக்கொண்டு
   உள்ளம் மருகி நின்றால்
சூடும் தீயும் சுகமாய் தீண்டிடும்

இறைவா.....!

சில நேரம் எண்ணியதுண்டு...
   உன்னை தேடி வந்ததமுண்டு...
சன்னதியில் சனனம் வெல்லுமா..?

இறைவா.....!


உள்ளிருக்கும் உன்னை தேடி
   ஓயாமல் அலைவோர் கோடி...
கருவறையா நீ கடலலையா.....?
மலைகள் ஏறி வரும் ஒரு கூட்டம்
   நதியில் மூழ்கி எழும் பெரும் கூட்டம்...
மலைகள் ஏறி வரும் ஒரு கூட்டம்
   நதியில் மூழ்கி எழும் பெரும் கூட்டம்...
என்னில் கடவுள் யார் தேடுகிறோம்
   பொய்யாய் எவரின் பின் ஓடுகிறோம்...
கண்ணை பார்க்க வாய்த்த
   கல்லை பேச வாய்த்த
பெருந்தாயின் கருணை மறக்கிறோம்...

இறைவா.....!


சில நேரம் எண்ணியதுண்டு...
   உன்னை தேடி வந்ததமுண்டு...
சன்னதியில் சனனம் வெல்லுமா..?

இறைவா.....!

அன்பான புன்னகை செய்வாய்
   அழகான பார்வையில் கொல்வாய்
நீயென்பது நானல்லவா
   விடை சொல்கிறாய்
கல்லாக இருப்பவன் நீயா
   கண்ணீரை துடைப்பவன் பொய்யா
உள்நெஞ்சிலே உனை வாங்கினால்
    கரை சேர்க்கிறாய்...
 
வீழ்வது நாமாகிலும், வாழ்வது தமிழாகட்டும்!!!தமிழை வாழ வைக்கும் தமிழனை வாழ வைப்பது எப்படி என்ற சிந்தனையோடு,
விஸ்வநாத் கலிய மூர்த்தி  


 எவனொருவன் 
தலையில் கங்கையை ஏந்தி 
பிறை சூடி 
மிடறினில் நஞ்சடக்கி 
புலித்தோல் உடுத்தி 
உடுக்கை அடித்து  
சுடுகாட்டு சாம்பல் அணிந்து தின்று
தாண்டவம் ஆடுகிரானோ
அவனுக்கே என் உயிர் சமர்ப்பணம்.

Wednesday, October 26, 2011

அன்பான ஒளித்திருநாள் வாழ்த்துகள். Anbane Olithirunaal Vaalthugal.

இந்த உலகில் உள்ள அனைத்து இந்துக்களுக்கும் என் மனமார்ந்த அன்பான ஒளித்திருநாள் வாழ்த்துகள்! பசி, பஞ்சம், பட்டினி இது அனைத்தும் நீங்கி, ஆணவம், கன்மம், மாயை இவை அனைத்தையும் நீக்கி, ஆனந்தம், செல்வம், சௌபாக்கியம் அனைத்தும் பெற்று வாழ இறைவனிடம் பிரார்த்திக்கிறேன்.


A very prosperous Happy Deepavali to all the Hindus in the world. I pray for the betterment of the world, Malaysians and Indians with lots of happiness and prosperity. 


வீழ்வது நாமாகிலும், வாழ்வது தமிழாகட்டும்!!!


தமிழை வாழ வைக்கும் தமிழனை வாழ வைப்பது எப்படி என்ற சிந்தனையோடு,


Thursday, October 6, 2011

To the Modern Day T.A.Edison.. RIP Steve Jobs.

Steve Jobs. You are one of the greatest innovators of all time. You absolutely remind me of Thomas Alva Edison. To the world that thought you are gone, to the world that thought that you are insanely insane, to the world that hated you. Look at what you have done. The man who removed the word complacency from the dictionaries, now God has given you a chance to innovate the afterlife of human being. This blog with fullest respect and adoration, I, dedicate to the modern world Thomas Alva Edison who thought the world how to think out-of-the-box. I would be proud to tell the coming generations that I grow up watching 'Steve Jobs' evolving the world. Tech Legend. Salute! Rest In Peace Steve Jobs!


Statements on Jobs' death by famous personalities:


Excerpts from President Barack Obama's statement:

   
Steve was among the greatest of American innovators — brave enough to think differently, bold enough to believe he could change the world, and talented enough to do it. By building one of the planet’s most successful companies from his garage, he exemplified the spirit of American ingenuity. By making computers personal and putting the internet in our pockets, he made the information revolution not only accessible, but intuitive and fun. And by turning his talents to storytelling, he has brought joy to millions of children and grownups alike. Steve was fond of saying that he lived every day like it was his last. Because he did, he transformed our lives, redefined entire industries, and achieved one of the rarest feats in human history: he changed the way each of us sees the world.

 

Bill Gates released a statement saying:
    I'm truly saddened to learn of Steve Jobs' death. Melinda and I extend our sincere condolences to his family and friends, and to everyone Steve has touched through his work. Steve and I first met nearly 30 years ago, and have been colleagues, competitors and friends over the course of more than half our lives. The world rarely sees someone who has had the profound impact Steve has had, the effects of which will be felt for many generations to come. For those of us lucky enough to get to work with him, it's been an insanely great honor. I will miss Steve immensely.

The Walt Disney Company's CEO Bob Iger:
    Steve Jobs was a great friend as well as a trusted advisor. His legacy will extend far beyond the products he created or the businesses he built. It will be the millions of people he inspired, the lives he changed, and the culture he defined. Steve was such an "original," with a thoroughly creative, imaginative mind that defined an era. Despite all he accomplished, it feels like he was just getting started. With his passing the world has lost a rare original, Disney has lost a member of our family, and I have lost a great friend. Our thoughts and prayers are with his wife Laurene and his children during this difficult time.

The Nokia Corporation, CEO, Stephen Elop:
"Steve's passion for simplicity and elegance leaves a legacy that will endure." He said the thoughts of all at the Finland-based cellphone maker are with Job's friends and family.

Steven Spielberg:

"Steve Jobs was the greatest inventor since Thomas Edison. He put the world at our fingertips."

Microsoft co-founder Paul Allen:

"We've lost a unique tech pioneer and auteur who knew how to make amazingly great products. Steve fought a long battle against tough odds in a very brave way. He kept doing amazing things in the face of all that adversity. As someone who has had his own medical challenges, I couldn't help but be encouraged by how he persevered." 


Apple Co-founder Steve Wozniak : 
"People sometimes have goals in life. Steve Jobs exceeded every goal he set himself."

Google Tribute


Apple Tribute

 #SteveJobs #Facts


Died Due to Pancreatic Cancer

A College Drop Out - He dropped out of Oregon’s Reed College after one semester

Adopted: Biologically Is One-Half Syrian Muslim - His father’s name is Abdulfattah Jandali.

Jobs Was Fired by Apple -  In 1985, Jobs was ousted from Apple by John Sculley after a disagreement on how to run the company.

Dated Folk Music Legend Joan Baez

Jobs Denied Paternity of His First Daughter – At First

His Second Company Failed - But Its Software Powers Apple Today - Apple’s OS X from NeXT

Compensation at Apple: $1 a Year Since 1998 - Of course Jobs also has millions of shares in Apple, Disney and other companies, making him the 136th richest person in the world - $5.5billion net worth

The Beatles are Steve Jobs’ Business Inspiration - 'My model for business is The Beatles. They were four guys who kept each other's kind of negative tendencies in check. They balanced each other and the total was greater than the sum of the parts. That's how I see business: great things in business are never done by one person, they're done by a team of people.'

Jobs Holds 313 Apple Patents

Steve Jobs Does Not Give to Charity – Nor Does Apple 

In 1974, went to India to seek for enlightment.  

Founded Apple in 1976.

He's Dyslexic - besides Alexander Graham Bell, Albert Einstein and Henry ford 

He is employee No.0 - Steve Wozniak, Apple II Engineer and co-founder, got employee No.1. Jobs was assigned No.2 and protested until he received 0 because it came before 1. 

He is fruitarian -  The company was named 'Apple' in part because apples are his favorite food. He and his wife are strict vegans, eating no animal products whatsover.

He got the CEO of PepsiCo to work for Apple -  He convinced John Sculley to quit PepsiCo and become apple's CEO by asking 'Do you want to sell sugared water all your life or change the world?''Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith'.
'Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. '
~ Steve Jobs ~
end of a great tech legend

Sunday, September 18, 2011

I am a Malaysian.. So, I Want More!

The recent 6% GST Telco fiasco which is now withdrawn made me a curious man. The research I did on my own with my buddy 'Google', that gave me a hand full of knowledge to share with anyone whose reading this line right now. I would say Malaysia is doing pretty good, well at certain point it suppose to be awesome. We have one of the lowest taxes in the world and we are 1 of the fewest countries who still providing the fuel subsidy. The fuel subsidy itself cost the government USD14billion a year, that's somewhere near RM60billion. Damn! Nobody wants to know about this or worry about this. So this is where most of our tax and toll moneys are going. Its going nowhere instead coming back to us in some other form. The current world fuel price list as at the moment I write this would be like below. Only selected world leading competitive countries chosen by myself has been listed here.


Gasoline Prices Around The World(USD) - RON95

MALAYSIA - 0.61
Qatar - 0.22
Oman - 0.31
Brunei - 0.54
Indonesia - 0.59
USA - 0.76
North Korea - 0.77
India - 0.90 
Russia - 0.91
Argentina - 0.92
China - 0.95
Spain - 1.43
Sri Lanka - 1.46
Australia - 1.50
Brazil - 1.53
Singapore - 1.65
New Zealand - 1.76
Thailand - 1.76
Japan - 1.91
Portugal - 1.97
Hong Kong - 2.16
Germany - 2.17
Italy - 2.19
UK - 2.13
France - 2.28
Belgium - 2.32
Denmark - 2.36
Netherlands - 2.41
Norway - 2.60

Thats not so bad at all. And below is the image of result Petrol price comparison done across the world by Khistij Consultancy Services from India. The results are in Indian Rupee.
So more or less, the issues on Petrol shouldn't and wouldn't rise at all. But coming back to the rates of VAT/GST/Sales tax, we are doing way better than most of the countries. But still we cry like babies saying that we have high tax rates. Below is the rates list for all the above listed countries. Amazing stuff!
We have 1 of the lowest GST rates, lowest fuel price, so much being spent on subsidy yet I am a Malaysian, come on!
MALAYSIA - 6% since January 2011, previously 5%

Brunei - NIL
Hong Kong - NIL
Japan - 5%
Singapore - 7% since July 07'
Thailand - 7%
Qatar - 7%
Indonesia - 10%
Australia - 10%
USA - 10.25%
Sri Lanka -12%
India - 12.5%
New Zealand - 15% from 1 Oct 2010
North Korea -15%
China -17% with many variations
Brazil - 17% to 25%
Russia - 18%
Netherlands -19%
Germany -19%
Spain - 18%
France - 19.6%
UK - 20% since Jan 2011
Argentina - 21%
Italy - 21% since 17 Sept 2011, previously 20%
Belgium -21%
Portugal - 23% since 1st Jan 2011
Denmark - 25%
Norway - 25%
Oman - 25%


MALAYSIA, we are richer than most of the countriest in the world! Yes, we are!


  


I can see that whoever made Malaysia to this level have pretty much done an awesome job. There is nothing like what have been claimed by certain clans. We are doing pretty wonderful job but still there are lots of things to look on. Minimum wages are one of it definitely, only that can bring an end to the long unresolved poverty as Malaysia is still caught in a middle income trap, where 60% of our households are living below the poverty line of RM3000 per month. Well if I ask my dad he would say RM3k is more than enough, but I guess this calculation was done considering someone who is residing in KL and truly so Malaysian.

Lots of good things are going around and certainly there are bad things as well. Well when someone is so busy looking after the country & the people and the other one sits on the same chair and keep on writing and condemning about the other one, definitely the bad things going to be lots more than the good one. That's why one have to be wise enough to ensure that we and the country are on the right track and momentum.This is Malaysian Boy... So Kita Sempoi...
People First, Performance Now...!SayaAnakMalaysia Wednesday, June 15, 2011

தமிழ்ப் பள்ளிகள் . அன்றும் இன்றும் .

Tamil Schools . Then and Now.
  Tamil education in Malaysia started when a Tamil primary school was established in the state of Pulau Pinang in 1816. Later, the estate management and the British government opened more Tamil primary schools when the rubber estates grew up in numbers by the end of the nineteenth century. Thus, by 1905 there were 13 government and Christian Mission Tamil schools in Malaya. 

   In the beginning, most of the schools did not last long due to lack of support and commitment from the estate management and there was no continuous effort from the Indian or Tamil community itself to sustain these schools.

   The number of Tamil schools in Malaya had been increasing since thousands from India especially from the Southern part of India came to Malaya as labourers to work in the rubber, tea, coffee and sugar plantations. In order to attract more labourers and make them stay longer, the labour ordinance 1912 ensured that the estates management had to set up Tamil schools if there were more than 10 school going children in the estates.

   However many estates owners refused to build Tamil schools for estate children and it caused the children to study in dilapidated buildings and former smoke houses. Furthermore, the government in those days had not allocated fund to build Tamil schools.


   Between 1930 and 1937, there were some developments in Tamil education when the Indian government was concerned about the mistreatment of Indian labourers in Malaya. As a result, the Malayan Government set up a special committee to provide financial assistance to Tamil schools, appointed inspectors for Tamil schools and also started teachers' training. The number of Tamil schools had also increased tremendously. By 1938, there were 13 government, 511 estate and 23 mission Tamil primary schools in Malaya.

   Before independence, the Tamil schools¡¯ curriculum did not have teaching of Malay and English languages. Emphasis was given only to reading, writing and arithmetic skills in the lower primary level and writing composition and geography was taught in the higher primary level.


   After World War II, the government started to give serious attention to vernacular education by enforcing Education Law 1946. This Law emphasised on free mother tongue education and increased the grant provision to Tamil schools. This move paved the way to the increase of students in Tamil schools. Number of students increased gradually from 29,800 in 1946 to 38,700 in 1949.


   Barnes Report 1951 with reference to the Malay education proposed the National Education Policy. It questioned the existence of Tamil and Chinese schools. As a reaction to this report, the Indian community set up a committee to protest the Barnes Report, which ignored mother tongue education.


   In 1951, Indian Education Committee reviewed Tamil school education and proposed teaching of English in standard Four and Malay language in standard Five.

   The children, on leaving the Tamil primary school, were absorbed into the working milieu of the estate. Parents themselves, mostly illiterate, did not see the value or purpose of seeking out a secondary education in Tamil. Apparently, most of them in the estates were able to lead comfortable lives compared to their counterparts left behind in India.


   Razak Committee that was set up in 1956 brought about some changes in Vernacular education. This committee ensured Tamil school education and Tamil schools were classified as ¡°National Type of School¡±. More financial assistance was provided and remove classes were introduced for Tamil school children who intended to further their study at secondary schools in English. National based curriculum was proposed for all primary and secondary schools to instil unity and integration among various races in the country.


   In 1960 Rahman Talib Committee proposed teaching of Malay language in standard One and English in standard Three in Tamil and Chinese schools. Since then more training opportunities were provided to Tamil schoolteachers and more Tamil schools were equipped with basic amenities.

   There were 720 Tamil primary schools in 1963. The number decreased to 526 in 2000 when majority of Indians migrated from estate to urban areas due to conversion of rubber plantations to oil palm plantations and development of the estates as industrial and housing areas. There were 526 Tamil primary schools in 2004 and now in the year of 2011 have been reduced by 3.


   Since 1970, Tamil primary schools have been witnessing visible improvement in the performance of the students, teachers' quality and fiscal conditions. More than 400 schools out of 523 schools have been provided with good buildings and basic amenities. More than 80% teachers in Tamil primary schools are trained teachers. The students also have been recording high passes in the public examination (UPSR). For example the passing percentage among Tamil schools students in 2001 was 40.1%. It rose to 57.6% in 2003. In 2001, 165 Tamil school students had scored 7As in the UPSR examination. It rose to 356 students in 2003. Eventually it stands now at 798 scoring 7A's in 2010 out of 16965 who took the exams from Tamil school.


   Malaysian Indian Congress (MIC) and social organizations have been playing very important role in uplifting the standard of Tamil Primary schools in Malaysia. The Government funds were obtained by MIC to upgrade the fiscal conditions of Tamil schools. Some issues faced by Tamil schools also were brought to the government's attention and additional programs have been carried out to improve the performance of the students. In brief, the MIC has been the guardian of Tamil schools in Malaysia.


   In 2002 Tamil schools have accepted the government's decision to teach Mathematics and science in English as one of the ways to acquire more knowledge and increase the competency of the students in English. Now Tamil schools have become more attractive and more middle class parents and professionals have started to send their children to Tamil schools.    As at 31 January 2004, there are 95,242 students in the 526 Tamil primary schools in Malaysia. It has risen from 87,710 students in 2002 continuously to 105618 in the year 2007. In the year 2010, the number of pupil took UPSR exam only have rose to 16,965. This shows the increase in the popularity of Tamil school among the Tamil community from all the layer of hierarchy.


   Turning back the time back to 2001, when I was taking UPSR in my primary school, SJK(T)Senawang, merely was just more than an old dreadful shack. Now it have gone through an ultimate makeover worth RM4.2million and stand still so proudly. It was the Renaissance of Tamil Schools, era of Tamil schools entering the National dailies headlines, I was a part of it. 1 of the 7A's scoring students in Negeri Sembilan and the first in my school, 1 of the 165 nationwide on 2001. Me, Jagannathan, Sivanesh, Naveeyindren, Sarawanakumar, Shamini, Nalina, Nanthini, Devina; all of us from the same era of awakening from NS.


   Even though we were from vernacular school, getting into  the best school in KGV High School has been always the august dream of lifetime and continuously, only myself stepping into MARA Junior Science College is another major landmark. I believe I was able to achieve this just simply because not the results but what the results are for. There is a major variance, I would rather call it aberration, among the 7A scorers back in 2001 and now. Thats the reason why 798 7A's UPSR Tamil school pupils denied 12,440 MRSM, elite and fully residential schools.


   Its just purely absurd greed of the Tamil School managements, headmasters and PIBGs'. All they want to do now is get in the headlines, more 7A scorers, more allocations, bank balance increase, daughters wedding, costly cars, luxurious bungalow, pride, dignity and the list goes. Its the quantity that matters now, not quality. Education transformed to a direct marketing. Its a fundamental frame of mind quagmire of Indians. Many are not cognizant of this, the teachers, leaders, parents or even the students. 


   The critical fact about this is that all the BAHASA MELAYU exam papers have been fully converted back to SJK paper instead of SK paper that use to be during my time. Its a paramount truth the standard of SJK paper is merely grit in comparison to SK paper standards. Its a well known fact that to enter MRSM, elite and boarding schools you would definitely need to have the SK paper taken on UPSR. I believe I dont have the necessity to explain the climax further. NO SK PAPER, NO HEADACHE, NO ELITE SCHOOLS.


   So where are we piloting our generation of counterfeit intelligences? Should be we proud of this annually increasing digits of artificial smarties or sit back and think on the real educational value they have got? In another 10 years time, these baby-faces are the going to be the front-faces of the society and Indian community. Increased numbers? Feel proud? Think again!


வீழ்வது நாமாகிலும், வாழ்வது தமிழாகட்டும்!!!


தமிழை வாழ வைக்கும் தமிழனை வாழ வைப்பது எப்படி என்ற சிந்தனையோடு,

விஸ்வநாத் கலிய மூர்த்தி


Friday, May 20, 2011

செம்மொழியாம் தமிழ் மொழி... இயற்பியல் கற்போம்!


இயற்பியல் தமிழில்
Physics in Tamil
இயற்பியலின் பிரிவுகள்

Mechanics - எந்திரவியல்

Dynamics - இயக்கவியல்

Statics - நிலையியல்

Optics - ஒளியியல்

Acoustics - ஒலியியல்

Fluid Mechanics - பாய்ம இயக்கவியல்

Thermo Dynamics - வெப்ப இயக்கவியல்

Electromagnetism - மின்காந்தவியல்

Electrostatics - நிலைமின்னியல்

Current Eletricity - மின்னோட்டவியல்

Magnetism - காந்தவியல்

Atomic/Particle Physics - அணு இயற்பியல்

Nuclear Physics - அணுக்கரு இயற்பியல்

Quantum Physics - மட்டுவ இயற்பியல், ஒளிச் சொட்டுப் பௌதீகவியல்

Astronomy - வானியல்

Cosmology - அண்டவியல்

Geophysics - புவி இயற்பியல்இயற்பியல் கலைச்சொற்கள்

Matter - பொருள்

Weight - எடை

Energy - ஆற்றல், சக்தி

Power - வலு

Work - வேலை

Gas - வளிமம், வாயு

Liquid - நீர்மம், திரவம்

Plasma - மின்மக் கலவை

Force  -  விசை

Inertia  -  நிலைமம்

Momentum - உந்தம்

Mass - பொருண்மை/திணிவு

Vector Quantity - திசையன் கணியம்

Acceleration - ஆர்முடுகல்/முடுக்கம்

Kinematics - அசைவு விபரியல்

Velocity - திசைவேகம்

Fusion Energy - அணு இணைவாற்றல்

Volt - மின்னழுத்தம்

Watt - மின்திறன்

Hertz - அதிர்வு எண்

Electric Flux Density - மின் பாய அடர்த்தி

Photon - ஒளியன்

Blackbody - கரும்பொருள்

Radioactive - கதிர்வீச்சு

Photoeletric Effect - ஒளிமின் விளைவுவீழ்வது நாமாகிலும், வாழ்வது தமிழாகட்டும்...!


அன்புடன்,

விஸ்வநாத் கலிய மூர்த்தி Wednesday, March 30, 2011

New Handphone, New Bike, New Beginning...

In the last 45 days my life have turned upside down... So much of bad and good things... But whatever happens in my life I am always sticking to the principle of my life which goes like 'Everything Happens for a Reason'! I lost my LOVE, I lost my Best Friend, I lost my handphone, I met with an accident and as the 'Cream of the Crop', I lost my beloved BIKE... These are the so called bad things that happened in my life.. Its sounds irritating to even thinknto go through all this. I didn't panic as I have been in all these situations previously. Its moreoever like a repeated experience for me except the first two events.


But Viswa is Viswa. Nothing worries me. Where is good , there is bad. Where is problem, there is solution. So I dont any problem very seriously because this world have seen so much of problems and disasters. Even great great great wars have come to an end. So there is no problem that you cant solve in this world. Its just that the state of your mind. When I was so down woith all this bad things happening and suddenyl I received a call from someone who I would love to spend even my whole life with. It was my cousin brother, Prakash. He have been always my best buddy and mate. We share a lot of good things together, trust me! I was overjoyed. I knew this is the time to repair everything. He was in Banting, I was in Seremban. Left my friends house at 12.30am and reached his home 1.20am. So surprised to see Kartik being there. the first thing I did, I told my self that this is going to be an awesome weekend, journey to out of the world...

http://www.facebook.com/album.php?aid=280808&id=636477498&l=53941ecd44

Beautiful 4 days I call it... Friday, Saturday, Sunday, Monday... From Bandar Mahkota till Morib, we didnt miss a place.. We loitered everywhere, we watched beach soccer, we did camwhoring all the time, we had fun in total.. Just smiles.. At on epoint I realise that suddenly all he pain and miserability in my life is just gone like that.. Just like that.. Three of us just tore Kuala Langat apart.. I missed my dating, I missed my meeting, I missed my annual dinner.. All to be with these guys.. Real 3 Idiots.. The Killer Monday came, Prakash well known as Mamze went bk home. It felt sad, I refused to go back home. I followed Kartik back to Kelana Jaya. But then the time to go back home came. Went back home, prayed from full of my heart. Felt that I have emotionally and psychologically have turned from a Perodua Kancil into a Ferrari Enzo.. Even when I have put on few kilos in few days, well thats what we do all the time, eating, so no surprise... But I could just not be so bothered about anything, I just thought of Rajni's words.. I am not an elephant, but a horse. I can get up quickly.. So I did, I ran fast, very fast, extremely very fast...

Started to replace everything in my life. I was just so thinking which mobile to buy and finally came to a conclusion that its Sony Ericsson Xperia X10. Thanks to the reviews from major websites. The reviews made me throw Blackberry Torch away from my brain and buy this luxurious, lavish, chicful gadget... Its so amazing.. Again I went with Kartik and Maic, thank to Maic for supporting my suggestion to get the white colour 1 is it looks fabulous.. 2days after I enjoyed myself buy getting a new bike.. Thought of getting just EX5 but upon reaching the shop I just felt like buyin git so just paid the deposit and booked the bike. Over a weekend, things just totally got changed in my life. I just felt everything to be new. I just laugh to myself now thinking how I feel. I feel like an Everest in confidence. Thanks to that wonderful weekend with Prakash and Kartik. And most of all the praise is upon god. I strongly believe that this is the BEGINNING for a GREAT BEGINNING..

வீழ்வது நாமாயினும், வாழ்வது தமிழாகட்டும்!!!


விஸ்வநாத் கலிய மூர்த்தி
Viswanath Kalia Moorthy

Monday, February 14, 2011

Its the Cupid Day...


For a 66% of the total population of the world it has been a great wait to celebrate this day. The Saint Valentine’s Day commonly shortened to Valentine’s Day is an annual commemoration held on February 14 celebrating and worshiping love and affection between intimate companions. During the time of the Roman Empire during the reign of Claudius II, 270 AD Claudius didn't want men to marry during wartime because he believed single men made better soldiers. Bishop Valentine went against his wishes and performed secret wedding ceremonies. For this, Valentine was jailed and then executed by order of the Emperor on February 14. While in jail, he wrote a love note to the jailor's daughter signing it, "From your Valentine." ‘Sound familiar?  Traditionally, it is a day on which lovers express their love for each other. Modern Valentine’s Day symbols include the heart-shaped outline, doves and figure of the winged Cupid. That’s the reason why it’s not advised for Islamist to celebrate the day as it would be considered as worshiping the Saint Valentines.
Fun Facts of Valentines...

• Casanova, well known as "The World's Greatest Lover," ate chocolate to make him virile. 

• Richard Cadbury produced the first box of chocolates for Valentine's Day in the late 1800's.

• 73% of people who buy flowers for Valentine's Day are men, while only 27 percent are women. 

• The red rose was the favorite flower of Venus, the Roman goddess of love.
From your Valentine,


Viswanath Kalia Moorthy


 

Sunday, February 13, 2011

காதல் தின வாழ்த்துக்கள் ...!!!

Happy Valentines Day...


இதயம் பேசும் இரட்டை துடிப்பில்
ஒற்றை பெயர் கேட்டால் -
மெல்லியதாய் பைத்தியமாம்.

நடை பாதை நேரங்கள் யாவும்
மிதப்பதாய் இருந்தால் -
மெல்லியதாய் பைத்தியமாம்.

முரட்டுக் காளை இரும்பு வீரன்தான்
கவிதை பாடினால் -
மெல்லியதாய் பைத்தியமாம்.

எதிரே எவரையோ மோதி தலை
சொறிந்துச் சென்றால்  -
மெல்லியதாய் பைத்தியமாம்.

தாயவள் திட்டும்போதும் சிரிப்பை
அள்ளி தெளித்தால் -
மெல்லியதாய் பைத்தியமாம்.

சாலையோர பூக்கள் எல்லாம்
அழகாய் தெரிந்தால்  -
மெல்லியதாய் பைத்தியமாம்.

யாத்தே,
இந்த பைத்தியமே,
உள்ளே புகுந்து,
உயிரணுவில் கலந்து,
உன்னை புனிதமடயச்செய்யுமே..

உலகே நிற்கிறதே
உயிரில் கரைகிறதே
இந்த பைத்தியம் மிகவும் இனிக்கிறதே
இதுதான் காதல் என்கிறதே...
காதல் தின வாழ்த்துக்கள் ...!!!


 நேசமுடன்,
விஸ்வநாத் கலியமூர்த்தி.